Het is steeds vaker in het nieuws: zelfstandigen zijn niet goed verzekerd en niet voorbereid op hun pensioen. Al hebben de meeste ZZP’ers wel een spaarpotje, als echt de nood aan de man komt is dit bij lange na niet genoeg. Hoe worden zelfstandigen in Nederland dan wel gesteund? Dat vind je hier onder.

Uitkeringen en vangnetten voor zelfstandigen

De Nederlandse overheid zegt dat ZZP’ers hun risico’s zelf moeten kunnen inschatten en zelf vrijwillige verzekeringen af moet sluiten. Men denkt dan ook vaak dat er helemaal geen vangnetten zijn voor zelfstandigen. Maar even zoeken levert wel wat resultaten op. Zo is er voor vrouwelijke zelfstandigen die zwanger worden de uitkering Zelfstanding En Zwanger (ZEZ). Ook is er voor oudere zelfstandigen die stoppen met hun werk de IOAZ, die in sommige gevallen ook beschikbaar is voor (gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen). Daarnaast voeren gemeentes ook nog de BBZ, Bijstandsverlening zelfstandigen. Ook hebben zelfstandigen, net als iedereen, recht op de volks verzekeringen AOW en kinderbijslag. Mocht de ZZP’er wel een verzekering af willen sluiten, maar wordt hij niet geaccepteerd door bijvoorbeeld eerdere ziektes, dan kan de vangnetverzekering (voor mensen die korter dan 15 maanden ondernemer zijn). 

Belastingvoordelen

Voordelen zoals de zelfstandigenaftrek, MKB winst vrijstelling, de starters aftrek en de investeringsaftrek hebben het de afgelopen jaren een stuk makkelijk gemaakt voor zelfstandigen en ZZP’ers om voor zichzelf te beginnen. Maar nu er bezuinigd moet worden in de schatkist, kijkt de overheid ook naar deze potjes. Zeker de zelfstandigenaftrek ligt onder vuur. Het afschaffen van deze fiscale voordelen zou vele zelfstandigen in de problemen kunnen brengen.

Belangenbehartiging voor zelfstandigen

Het aantal ZZP’ers is in de afgelopen jaar flink toegenomen. Het is daarom goed (en logisch) om te zien dat steeds meer ZZP’ers en freelancers zich verenigen om de belangen van deze groep te behartigen. Deze verenigingen (alhoewel ze niet altijd samenwerken). Zo heb je bijvoorbeeld stichting ZZP Nederland (met meer dan 36.000 leden) en FNV Zelfstandigen. Deze partijen zetten zich in voor werk en regelgeving wat betreft zelfstandigen en helpen haar haar leden met juridisch advies, gratis modelcontracten, hulp bij incasso, advies over verzekeringen en gratis online factureer programma’s. Deze partijen (en de andere verenigingen) zetten zich in voor zaken zoals de hierboven genomen belasting voordelen en vangnetten.

Het zal interessant zijn hoe dit onderwerp zich gaat ontwikkelen. Gaan zelfstandigen er op achteruit door de afschaffing van de huidige voordelen? Of gaat de verzorgingsstaat zich aanpassen aan de zelfstandige?

 

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *